Förebygga psykisk ohälsaFörebygga psykisk ohälsa


Idag vet vi en hel del om vad det är som orsakar psykisk ohälsa och hur den kan förebyggas. Förebyggande arbete lönar sig alltid! Det finns det flera studier på. Arbetsgivaren får tillbaka mellan 1,50 och 7 kr på varje satsad krona. 


Vi erbjuder kunskap och konkreta metoder till arbetsgivare som vill förebygga ohälsa. Vi arbetar på organisatorisk nivå, gruppnivå och med konsultation och coachning till chefer. 


Vi erbjuder utredning, stöd och arbetslivisinriktade åtgärder om enskilda medarbetare är i riskzonen för psykisk ohälsa.Förebyggande insatser

  • Utbildning till chefer och medarbetare inför extra påfrestningar
  • Handlingsplan för stressprevention och stresshantering
  • Stödsamtal individuellt eller i grupp
  • Handledning
  • Krisstöd
  • Förebyggande rehabiliteringAlla insatser utförs av leg. psykolog med KBT-inriktning.

Verskamheten är godkänd av Socialstyrelsen för att bedriva hälso- och sjukvård.

Du som arbetsgivare kan få ersättning för insatser via försäkringar.Upptäck tidiga signaler på stress:

  • Hinner inte med arbetsuppgifterna
  • Känsla av otillräcklighet
  • Sjuknärvaro på jobbet
  • Sömnbesvär - Svårt att somna eller sova hela natten


Vi arbetar nära arbetsplats och arbetsgivare med förebyggande och rehabiliterande åtgärder.

Alla insatser utförs av leg. psykolog