Förebygga psykisk ohälsa

Grudén Utveckling
Kerstin Grudén

Leg.Psykolog, Organisationskonsult

Förebygga psykisk ohälsa


Idag vet vi en hel del om vad det är som orsakar psykisk ohälsa och hur den kan förebyggas. Förebyggande arbete lönar sig alltid! Det finns det flera studier på.

Vi erbjuder kunskap och konkreta metoder till arbetsgivare som vill förebygga ohälsa.

Vi erbjuder utredning, stöd och arbetslivisinriktade åtgärder om medarbetare drabbas av psykisk ohälsa.

Vi kartlägger behov och ger verktyg i frågor om1

2

Hälsa och prestationsförmåga


Stressrelaterade besvär

Läs mer om stress här >>

Förebyggande insatser

  • Utbildning till chefer och medarbetare inför extra påfrestningar
  • Handlingsplan för stressprevention och stresshantering
  • Stödsamtal individuellt eller i grupp
  • Handledning
  • Krisstöd
  • Förebyggande rehabiliteringAlla insatser utförs av leg. psykolog med KBT-inriktning.

Verskamheten är godkänd av Socialstyrelsen för att bedriva hälso- och sjukvård.

Du som arbetsgivare kan få ersättning för insatser via försäkringar.Upptäck tidiga signaler på stress:

  • Hinner inte med arbetsuppgifterna
  • Känsla av otillräcklighet
  • Sjuknärvaro på jobbet
  • Sömnbesvär - Svårt att somna eller sova hela natten


Vi arbetar nära arbetsplats och arbetsgivare med förebyggande och rehabiliterande åtgärder.

Alla insatser utförs av leg. psykolog3

4

5

Relationer och kommunikation


Karriär


Livspusslet och Time Management