Individ

Grudén Utveckling
Kerstin Grudén

Leg.Psykolog, Organisationskonsult

Utveckling för chefer

och medarbetare


Psykologstöd vid extra påfrestningar

  • Handledning
  • Krisstöd
  • Utredning och behandling vid psykisk ohälsa
  • RehabiliteringAlla insatser utförs av leg. psykolog med KBT-inriktning.

Verskamheten är godkänd av Socialstyrelsen för att bedriva hälso- och sjukvård.

Vi kartlägger behov och ger verktyg i frågor om1

2

3

4

Hälsa och prestationsförmåga


Stressrelaterade besvär

Läs mer om stress här >>

Relationer och kommunikation


Karriär


Öka din prestationsförmåga

  • Kartläggning av utvecklingsbehov
  • Personlig utvecklingsplan
  • Coaching


Vi arbetar med vetenskapligt underbyggda metoder för personlig utveckling

Alla insatser utförs av leg. psykolog
5

Livspusslet och Time Management