Utreda och behandla psykisk ohälsa


När en medarbetare blir sjuk:


 • Utredning och behandling
 • Stöd till arbetsgivare och medarbetare i rehabiliteringsprocessen
 • Åtgärder för att underlätta för återgång i arbete
Utredning och behandling:


 • Kartläggning av behov och förutsättningar vid 1-3 kartläggningssamtal resulterar i bedömning och rekommendation om åtgärder.
 • Överenskommelse om åtgärder tillsammans med individ och beställare
 • Planering av behandlingsinsats.
 • Återkoppling till beställare enligt överenskommelse
 • Genomförande av behandlingsinsatser
 • Löpande utvärdering av insatserna
 • Avslutning och återkoppling enligt överenskommelse
Stöd till arbetsgivare och medarbetare i rehabiliteringsprocessen:


 • Konsultation kring policys och riktlinjer samt lagar och regler
 • Stöd vid anpassning av arbetsuppgifter
 • Stöd till arbetsplatsen vid krisreaktioner
 • Stöd till arbetsplatsen vid kompetensbortfall
 • Åtgärder för att underlätta för återgång i arbete
Insatser för rehabilitering omfattas ibland av arbetsgivarens försäkringar.

Kolla med ert försäkringsbolag!Upptäck tidiga signaler på stress:

 • Hinner inte med arbetsuppgifterna
 • Känsla av otillräcklighet
 • Sjuknärvaro på jobbet
 • Sömnbesvär - Svårt att somna eller sova hela natten


Vi arbetar nära arbetsplats och arbetsgivare med förebyggande och rehabiliterande åtgärder.

Alla insatser utförs av leg. psykolog