Utreda och behandla psykisk ohälsa

Grudén Utveckling
Kerstin Grudén

Leg.Psykolog, Organisationskonsult

Utreda och behandla psykisk ohälsa


Idag vet vi en hel del om vad det är som orsakar psykisk ohälsa och hur den kan förebyggas. Förebyggande arbete lönar sig alltid! Det finns det flera studier på.

Vi erbjuder kunskap och konkreta metoder till arbetsgivare som vill förebygga ohälsa.

Vi erbjuder utredning, stöd och arbetslivisinriktade åtgärder om medarbetare drabbas av psykisk ohälsa.


Vi kartlägger behov och ger verktyg i frågor om1

2

Hälsa och prestationsförmåga


Stressrelaterade besvär

Läs mer om stress här >>

När en medarbetare blir sjuk:


 • Utredning och behandling
 • Stöd till arbetsgivare och medarbetare i rehabiliteringsprocessen
 • Åtgärder för att underlätta för återgång i arbete


Utredning och behandling:


 • Kartläggning av behov och förutsättningar vid 1-3 kartläggningssamtal resulterar i bedömning och rekommendation om åtgärder.
 • Överenskommelse om åtgärder tillsammans med individ och beställare
 • Planering av behandlingsinsats.
 • Återkoppling till beställare enligt överenskommelse
 • Genomförande av behandlingsinsatser
 • Löpande utvärdering av insatserna
 • Avslutning och återkoppling enligt överenskommelse


Stöd till arbetsgivare och medarbetare i rehabiliteringsprocessen:


 • Konsultation kring policys och riktlinjer samt lagar och regler
 • Stöd vid anpassning av arbetsuppgifter
 • Stöd till arbetsplatsen vid krisreaktioner
 • Stöd till arbetsplatsen vid kompetensbortfall
 • Åtgärder för att underlätta för återgång i arbete
Insatser för rehabilitering omfattas ibland av arbetsgivarens försäkringar.

Kolla med ert försäkringsbolag!Upptäck tidiga signaler på stress:

 • Hinner inte med arbetsuppgifterna
 • Känsla av otillräcklighet
 • Sjuknärvaro på jobbet
 • Sömnbesvär - Svårt att somna eller sova hela natten


Vi arbetar nära arbetsplats och arbetsgivare med förebyggande och rehabiliterande åtgärder.

Alla insatser utförs av leg. psykolog


3

4

5

Relationer och kommunikation


Karriär


Livspusslet och Time Management