Chefskurs Stressprevention och Stresshantering

 

 

Stressprevention och stresshantering för chefer

 

 

Att arbeta proaktivt med stressprevention innan arbetsförhållanden leder till ohälsa hos individer innebär många fördelar för arbetsgivaren. Det kan öka produktiviteten, lönsamheten och kundnöjdheten, och göra att man i högre utsträckning kan rekrytera och behålla personal och kompetens.

 

Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att arbetsbelastningen inte leder till ohälsa hos medarbetarna. Därför behöver chefer känna till tidiga signaler på stress och veta hur de skall hantera dessa signaler.

 

Vår kurs ger chefer på alla nivåer de kunskaper som behövs för att arbetsgivaren skall leva upp till kraven på kunskaper om att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning enligt Afs 2015:4 §6.1 . Kursen ger konkreta och användbara metoder för att arbeta stressförebyggande och stresshanterande på arbetsplatsen. Metoderna är vetenskapligt underbyggda och väl beprövade.

 

Målgrupp: Chefer med personalansvar. Alla organistoriska nivåer

 

Ur innehållet:

•Stress – Grundläggande kunskaper om stress och hur den påverkar oss i arbetslivet.

•Att arbeta förebyggande med organisatoriska faktorer – chefens verktyg

•Att arbeta förebyggande med medarbetare och arbetsgrupper – Tidiga signaler och åtgärder

•Att hantera stress på arbetsplatsen vid tex kriser, hög arbetsbelastning och förändringar

 

 

Kursledare är Kerstin Grudén, legitimerad psykolog och organisationskonsult. Kerstin har lång erfarenhet av utbildningar i stressprevention och stresshantering för chefer. I bifogad fil nedan kan du ta del av utvärderingarna från en tidigare kurs med Kerstin som kursledare.

 

 Välkomna!!

 

Kursdatum: 18 mars 2020

Tid: kl. 08.30-16.30 

Plats: Centrala Gävle. Lokal meddelas när du är antagen till kursen.

Deltagaravgift:  2800:- per person ex moms

Fika fm och em ingår. Lunch ombesörjes av kursdeltagarna själva.

Anmälan via formulär nedan

För mer information kontakta Kerstin Grudén på 070-6981480 eller kerstin@grudenutveckling.se

Max antal deltagare är 8 personer.

Vi tillämpar ”Först till kvarn”, så anmäl dig så snart du kan!!

Välkommen med din anmälan senast den 12 mars 2020


 

 

 

Läs utvärderingar från senaste kursen här

18 mars
 
 
 
 
 
 
 

Anmäl dig till kursen via formuläret:När du anmäler dig godkänner du våra villkor. Läs mer här