Hälsosamt Chefs- och ledarskap

Grudén UtvecklingKerstin Grudén

Leg.Psykolog, Organisationskonsult 

 

Hälsosamt Chefs- och Ledarskap

 

 

Syftet med utbildningen är att stärka chefers kompetens att leda och styra arbetet på ett hälsofrämjande sätt.

Övergripande mål är att att öka deltagarnas förmåga att sätta upp mål, att designa och leda effektiva arbetsprocesser samt  att leda hälsosamma förändringsprocesser. På kursen får du även lära dig mer om ditt ansvar och dina befogenheter när det gäller arbetsbelastning, arbetsorganisation och organisatorisk arbetsmiljö.

 

Bristande ledning och styrning (otydliga mål) och upprepade organisationsförändringar är de största orsakerna till stress i arbetslivet oavsett bransch. Detta har Föreningen Sveriges Företagshälsor kommit fram till i en stor undersökning de gjorde i början av 2016. Det finns å andra sidan vetenskapligt stöd för att tydliga mål och effektivitet är bra för arbetshälsan. Detta ligger till grund för flera av formuleringarna i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4.

 

Vår ambition är att denna kurs skall ge verktygen chefen behöver för att kunna leda verksamheten och medarbetarna på ett hälsofrämjande sätt och på det viset förebygga stressrelaterade besvär, produktionsbortfall och relationsproblem på arbetsplatsen.

 

Innehåll:

  • Grunder i ledning och styrning: Att vara chef och ledare
  • Mål och effektivitet kopplat till hälsa och produktivitet
  • Att förebygga och hantera stress i arbetet
  • Att leda förändringar: Förändringspsykologi och ledarskap. Målarbete och arbetsprocesser.
  • Hälsosamma organisationsförändringar

 

Kursen omfattar 2 heldagar.

 

Kursort: Gävle

Kursdatum: 27-28 januari 2020

Kursledare: Kerstin Grudén, Leg. psykolog Organisationskonsult

Kursavgift: 12000 per deltagare. Priset är exklusive moms och inkluderar deltagarmaterial, lunch och fika. Kostnad för ev boende betalas av deltagarna.

Max 25 deltagare.

 

Välkommen med med din anmälan via formuläret nedan!


När du anmäler dig godkänner du våra villkor. Läs mer här

 

 

 

Jag anmäler mig till utbildning i Hälsosamt Ledarskap