Säkerhetskultur i organisation

Grudén UtvecklingKerstin Grudén

Leg.Psykolog, OrganisationskonsultSäkerhetskultur i organisation


Målgrupp: Chefer på alla organisatoriska nivåer, HR-strateger, organisationskonsulter


Syfte med utbildningen: Att öka kunskaper om säkerhetsaspekter, deras betydelse för hållbar organisationskultur samt olika sätt att arbeta för att öka och bibehålla säkerheten i sin organisationskultur


Mål med utbildningen: Deltagarna skall efter avslutad utbildning kunna sätta mål, fördela ansvar och befogenheter och arbeta processinriktat med säkerhetskultur i egen eller annans organisation


Pedagogiskt upplägg: Föreläsningar, workshops med falldragning, gruppdiskussioner, övningar


Examination: Skriftlig examination. Kursintyg utfärdas efter godkänd examination


Omfattning: 2+2 heldagar


Kursort: Gävle


Kursinnehåll:

  • Säkerhet ur fysiskt, psykiskt, socialt, juridiskt och ekonomiskt perspektiv
  • Konsekvenser av bristande säkerhet 
  • Ansvar, befogenheter och arbetsorganisation för säkerhetskultur
  • Metoder för att arbeta med mål, implementering och uppföljning av säkerhetskultur i organisation
  • Ledarskap för säkerhetskultur
  • Att påverka attityder och beteenden 

 

Max antal deltagare: 12 personer

Kursdatum: 16-17 oktober, 14-15 november

Kurslokal: Teknikparken, Nobelvägen 2 Gävle

Kursavgift 17500:- exkl moms. Deltagarmaterial, examination, lunch och fika ingår.

Välkommen med din anmälan senast den 10 oktober 2019Anmälan till utbildningen görs i formuläret nedan. 

Säkerhetskultur i organisation