Chef och ledare

Grudén Utveckling
Kerstin Grudén

Leg.Psykolog, OrganisationskonsultVÅRT MÅL:

ETT HÅLLBART

CHEFS- OCH LEDARSKAP


  • Hållbart för chefen, ledaren och individen i ett livs- och arbetslivsperspektiv
  • Hållbart för arbetsgivaren, organisationen, arbetsplatsen och medarbetarna
  • Hållbart i ett föränderligt arbetsliv


Många av chefens största utmaningar är av psykologisk karaktär: Att påverka tankar, känslor och beteenden på individ-, grupp och organisationsnivå.

Vi erbjuder utvecklingsinsatser och kvalificerat stöd till chefer och ledare utifrån evidensbaserade metoder.

Syftet är högre måluppfyllelse, högre arbetstillfredställelse och ett hållbart och autentiskt  ledarskap!Vi är certifierade användare av

Lead Forward 

Ett ledarutvecklingsverktyg baserat på Full Range Leadership som är en ledarskapsmodell med starkt vetenskapligt stöd. Se mer på  www.leadforward.se


Bra ledarskap och hållbara  omorganisationer förebygger stress

Bristande ledning och styrning och mängden organisationsförändringar är den mest framträdande orsaken till stressen i arbetslivet totalt sett. Det visar 2016 års rapport från Sveriges Företagshälsors Expertpanel.


Grudén Utveckling erbjuder chefs- och ledarutveckling och stöd i förändringsarbete för chefer och ledningsgrupper. Fokus på höstens utbildningar är utveckling av ledning och styrning och hälsosamma organisationsförändringar.  • Chefskurser, fortbildning
  • Konsultation och handledning
  • Processtöd, verksamhetsutveckling
  • LedningsgruppsutvecklingVi erbjuder1

2

3

4

5

PERSONLIG UTVECKLING

Vi arbetar med ett flertal psykologiska test och metoder för ökad självkännedom och effektivare strategier

MÅL OCH DRIVKRAFT

För dig som chef, din chefsgrupp eller dina medarbetare. Öka effektivitet, produktivitet och hälsa med veteskapligt belagda metoder.

KONSULTATION, PROBLEMLÖSNING, CHEFSSTÖD

Kring din roll som chef, dina medarbetare eller arbetsplatsen. Enstaka samtal eller processinriktad handledning. Eller något däremellan.
UTBILDNING, KOMPETENSUTVECKLING

För dig som chef, din chefsgrupp eller ledningsgrupp

ÖKAD EFFEKTIVITET

För dig som chef, för din verksamhet och dina medarbetare.