Krishantering

Grudén UtvecklingKerstin Grudén

Leg.Psykolog, Organisationskonsult
Hur ser er krisplan ut?


Klarar ni en brand, ett olycksfall eller att en nyckelperson säger upp sig utan att det blir onödigt långa stopp i produktionen. Eller väldigt hög stress?

När är man tillräckligt förberedd?Vi hjälper er att ta fram krisplaner och implementera dem i verksamheten


  • Riskanalyser
  • Handlingsplaner
  • Kommunikationsplan
  • Implementering
  • Utbildningar i att möta människor och arbetplatser i kris
  • Handledning till chefer som hanterar krissituationer
  • Handledning till ledningsgruppenVåra arbetsmetoder följer arbetsmiljöverkets rekommendationer och är väl beprövade i chefs- och ledningsgrupper i både offentlig och privat verksamhet.