Förebygga psykisk ohälsaHälsosamtal och personliga hälsoplaner


Genom regelbundna samtal med medarbetare kring psykisk hälsa och organisatorisk och social arbetsmiljö kan vi identifiera risker och upprätta hälsofrämjande utvecklingsplaner. En bra plan motverkar en stor del av riskerna för stressrelaterad ohälsa, både på kort och lång sikt! 

Hos oss genomförs alla insatser av legitimerad psykolog med lång erfarenhet av främjande insatser kring arbetsmiljö, produktivitet och hälsa. Vi arbetar med vetenskapligt underbyggda metoder.


Vi genomför individuella samtal med medarbetare, upprättar en personlig handlingsplan och återkopplar till arbetsgivaren när det behövs uppföljning, extra stöd eller förändringar. 


Vill du veta mer om hur vi kan arbeta hälsofrämjande på er arbetsplats? Lämna dina kontaktuppgifter via formuläret så hör vi av oss! 
 
 
 
 
 

Förebyggande insatser

  • Utbildning till chefer och medarbetare vid extra påfrestningar
  • Handlingsplan för stressprevention och stresshantering
  • Stödsamtal individuellt eller i grupp
  • Handledning
  • Krisstöd
  • Förebyggande rehabiliteringAlla insatser utförs av leg. psykolog med KBT-inriktning.

Verskamheten är godkänd av Socialstyrelsen för att bedriva hälso- och sjukvård.

Du som arbetsgivare kan få ersättning för insatser via försäkringar.Upptäck tidiga signaler på stress:

  • Hinner inte med arbetsuppgifterna
  • Känsla av otillräcklighet
  • Sjuknärvaro på jobbet
  • Sömnbesvär - Svårt att somna eller sova hela natten


Vi arbetar nära arbetsplats och arbetsgivare med förebyggande och rehabiliterande åtgärder.

Alla insatser utförs av leg. psykolog


Förebygga psykisk ohälsa


Idag vet vi en hel del om vad det är som orsakar psykisk ohälsa och hur den kan förebyggas. Förebyggande arbete lönar sig alltid! Det finns det flera studier på. Arbetsgivaren får tillbaka mellan 1,50 och 7 kr på varje satsad krona. Vissa insatser ersätts dessutom till del av AFA försäkring om man är ansluten till dem. 


Vi erbjuder kunskap och konkreta metoder till arbetsgivare som vill förebygga ohälsa. Vi arbetar på organisatorisk nivå, gruppnivå och med konsultation och coachning till chefer. 


Vi erbjuder utredning, stöd och arbetslivisinriktade åtgärder om enskilda medarbetare är i riskzonen för psykisk ohälsa.