Lågkonjunktur


Är ni förberedda inför lågkonjunkturen?


Lågkonjunkturen är redan här och konsekvenserna har börjat synas i form av varsel, åtstramningar och neddragningar. Det finns en stark koppling mellan lågkonjunktur och ökad risk för olycksfall och stressrelaterad ohälsa på våra arbetsplatser. Att se över sina organisatoriska och sociala säkerhetsprocesser inför en lågkonjunktur är en väldigt bra investering för arbetsgivare! 


Här är några av de risker vi brukar kunna se när konjunkturen går ner:

Belastningen på chefer och medarbetare ökar. Det är inte bara högre arbetsbelastning som skall hanteras för att man slimmat organisationen, utan även ökade känslomässiga påfrestningar pga ökad social och ekonomisk otrygghet. Risken för stress ökar. Varsel och uppsägningar skapar inlåsningseffekter och minskar rörligheten på arbetsmarknaden. Ökad stress och minskad anställningstrygghet kan göra att medarbetare tar risker med sin säkerhet och hälsa som de inte skulle ha gjort under andra förhållanden. Risken för olycksfall, sjuknärvaro och utmattning ökar. Fokus på ekonomiska och praktiska frågor gör att det långsiktiga arbetsmiljöarbetet ofta glöms, eller prioriteras, bort. Om hela organisationen är påverkad av stress kan chefer och medarbetare få svårt att stötta varandra i vardagen, samarbeta och nå fram med kommunikation. Detta kan leda till att tillit och öppenhet minskar. Och att risk för kränkningar och konflikter ökar. 


Idag har vi tack och lov väldigt bra kunskaper och metoder för att arbeta hälsofrämjande även i svåra tider och situationer!


Kontakta mig om du vill ha tips om hur ni kan minska risker och arbeta hälsofrämjande!Hälsofrämjande arbete inför lågkonjunkturen:


Det är viktigt att förbereda sig själv och sin organisation på förändringar. Det är genom strategiska förberedelser och åtgärder som man kan förebygga kriser. Med färre kriser blir det mindre stress. Med mindre stress blir riskerna mindre. När chefer och medarbetare vet vad de skall göra och hur de skall prioritera blir det lättare att förhålla sig till förändringar med bibehållen hälsa, motivation och produktivitet.


Psykologens bästa tips: 

  • Förebygg kriser genom att göra planer för att hantera tänkbara risker.
  • Gör en bra kommunikationsplan
  • Gör en bra handlingsplan som är transparent och kommunicerbar.
  • Organisera för en arbetsbelastning som är bekväm. Tag hänsyn till den extra belastning som förändringen för med sig.
  • Ge instruktioner för hur säkerheten skall upprätthållas
  • Ge chefer och medarbetare verktyg för att hantera tankar och känslor som förändringen för med sig
  • Ge stöd till chefer som behöver det
  • Ge stöd till medarbetare som behöver det
  • Ge stöd till arbetsgrupper som behöver det 


Stödet till chefer och medarbetare kan vara i form av praktisk hjälp, handledning, konsultation, möjligheter till känslomässig avlastning, hjälp att prioritera och att strukturera sin tid samt att orientera framåt i det nya.

Stödet till arbetsgrupper kan vara att ge möjigheter till känslomässig avlastning, verktyg för att hantera ökade påfrestningar och att orientera framåt i det nya.Jag hjälper dig gärna med strategi och genomförande!


Skicka dina kontaktuppgifter via formuläret så kontaktar jag dig