Stöd i personalarbetet

2

3

Konsultation och problemlösning,

Chefsstöd, stöd till HR

Arbetsorganisation, kompetensförsörjning

Vårt mål:

Proaktivitet, effektivitet och rättssäkerhet i personalarbetet


Det finns många bra anledningar till att arbeta med personalfrågorna på ett proaktivt sätt. Framförallt för att arbetsgivaren skall uppfylla lagar och regler. Men det har också stor betydelser för att arbetsgivaren skall kunna attrahera, utveckla och  behålla kompetensen i företaget/organisationen.

Med tydliga och rättsäkra processer för personalarbetet går det mindre tid och energi åt till att oroa sig för svåra situationer som kan uppstå i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. På det viset kan huvuddelen av tid och energi ägnas åt att bedriva verksamhet!


Vi strävar efter att leverera ekologiska insatser. Det betyder att våra insatser skall vara hållbara för både arbetsgivare, organisation, arbetsplats och medarbetare.


Välkommen om du vill ha hjälp med:1

Strategi, värdegrund, policys och riktlinjer för ert företag


4

Utbildning och kompetensutveckling;

Personalutvecklingsinsatser

Skräddarsydda utbildningar utifrån era utvecklingsbehov.

5

Rehabilitering

Policys, riktlinjer och enskilda ärenden


STÖD TILL VERKSAMHETER

SOM VILL UTVECKLAS


VI hjälper er med frågor kring policies och riktlinjer, personalstrategi, arbetsorganisation, kompetensförsörjning, rekrytering, personalutveckling, arbetsmiljö, rehabiliteringsfrågor och  omställning. Vi har lång erfarenhet av, och goda kunskaper inom, arbetslivsprocesser och arbetsrätt.
Vi skräddarsyr insatser utifrån era behov


Kontakta oss så kartlägger vi behov och finner lösningar tillsammans!