Krishantering

Vi erbjuder avlastande och bearbetande samtal samt kris- och stresshanteringsråd till chefer och medarbetare


 Samtal kan ske via telefon eller virtuellt möte.

Kontakt sker via formuläret nedan samt via mail och telefon. Hur ser er krisplan ut?

 

Konsekvenserna av spridningen av coronaviruset har gjort behovet av en krisplan ännu större. Myndigheter ändrar rekommendationer och krav på arbetsgivare och medarbetare. Lagar ändras med väldigt kort varsel. Risken att drabbas av sjukfrånvaro, uteblivna affärer och produktivitetsbortfall är hög. Hur kan vi förbereda oss och agera på bästa sätt i en krissituation? Hur bör vi förhålla oss till ständig förändring? När är man tillräckligt förberedd?  

Vi hjälper er att ta fram krisplaner och implementera dem i verksamheten  • Riskanalyser
  • Handlingsplaner
  • Kommunikationsplan
  • Implementering
  • Utbildningar i att möta människor och arbetplatser i kris
  • Handledning till chefer som hanterar krissituationer
  • Handledning till ledningsgruppen

Våra arbetsmetoder följer arbetsmiljöverkets rekommendationer och är väl beprövade i chefs- och ledningsgrupper i både offentlig och privat verksamhet.