Stöd under pandemin

Stöd under coronapandemin


för chefer och medarbetare


Coronapandemin har ställt oss inför nya och svåra utmaningar både privat och på arbetet.

Ständiga omställningar till nya direktiv kräver hårt arbete av chefer och medarbetare. Vi vet från tidigare kriser i samhället att de flesta initialt mobiliserar extra kraft och tar i lite hårdare för att lösa de nya utmaningarna som kriserna medför. Först efter lång tid syns konsekvenserna av kraftansträngningarna i form av stress, utmattning, ångest och nedstämdhet. I coronakrisen är påfrestningarna både praktiska, ekonomiska och existensiella, och vi vet nu att belastningarna kommer att pågå under lång tid. Många medarbetare och chefer behöver stöd i att hantera de ökade belastningarna. Känslomässig avlastning och hjälp till förbättrad återhämtning kan förebygga ohälsa på kort och lång sikt. 


Ge stöd till chefer och medarbetare i god tid!


VI ERBJUDER:


  • Hälsosamtal för medarbetare och chefer
  • Avlastande och bearbetande samtal
  • Handledning för medarbetare och arbetsgrupper
  • Utbildningar i stressprevention och stresshantering
  • Chefshandledning enskilt eller i grupp
  • Konsultation kring krisorganisation och stödinsatser
  • Utredning och behandling av stressrelaterad ohälsaAlla insatser utförs av legitimerad psykolog