Arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombudJag är godkänd leverantör av arbetsmiljöutbildningar inom ramen för stödet från AFA försäkring.

Arbetsgivare med minst en anställd inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda kan söka stöd för arbetsmiljöutbildningar via AFA försäkring. Stödet innebär upp till 70% av deltagaravgiften

Här hittar du mer information på AFAs hemsida:

https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/

Urval av kurser är jag godkänd leverantör av:


• Att arbeta med SAM i praktiken
• Organisatorisk och social arbetsmiljö – grundutbildning i Afs 2015:4
• Chefens arbetsmiljöansvar
• Att planera och leda arbetsmiljöarbetet
• Psykosocial arbetsbelastning
• Riskbedömning och handlingsplaner i praktiken
• Arbetslivsinriktad rehabilitering
• Arbetsförmåga och arbetsanpassning
• Friskfaktorer i arbetslivet
• Hälsofrämjande ledarskap
• Hälsosamt förändringsarbete
• Kriser i arbetslivet – grundutbildning om kriser och krishantering
• Att möta människor i kris
• Krisberedskap och krishantering – Fokus på centrala och lokala krisplaner och
implementering av dessa
• Att utveckla organisatorisk och social arbetsmiljö


Det går även att anpassa innehåll i utbildningarna utifrån era specifika önskemål. 

Välkomna med er förfrågan om utbildning inom arbetsmiljöområdet via kontaktformuläret på startsidan.