Utreda och behandla psykisk ohälsa


När en medarbetare blir sjuk:


 • Utredning och behandling
 • Stöd till arbetsgivare och medarbetare i rehabiliteringsprocessen
 • Åtgärder för att underlätta för återgång i arbete
Utredning och behandling:


 • Kartläggning av behov och förutsättningar vid 1-3 kartläggningssamtal resulterar i bedömning och rekommendation om åtgärder.
 • Överenskommelse om åtgärder tillsammans med individ och beställare
 • Planering av behandlingsinsats.
 • Återkoppling till beställare enligt överenskommelse
 • Genomförande av behandlingsinsatser
 • Löpande utvärdering av insatserna
 • Arbetsförmågebedömning vid behov
 • Avslutning och återkoppling enligt överenskommelse
Stöd till arbetsgivare och medarbetare i rehabiliteringsprocessen:


 • Konsultation kring policys och riktlinjer samt lagar och regler
 • Stöd vid anpassning av arbetsuppgifter
 • Stöd till arbetsplatsen vid krisreaktioner
 • Stöd till arbetsplatsen vid kompetensbortfall
 • Åtgärder för att underlätta för återgång i arbete
Insatser för rehabilitering omfattas ibland av arbetsgivarens försäkringar.

Kolla med ert försäkringsbolag!Upptäck tidiga signaler på stress:

 • Hinner inte med arbetsuppgifterna
 • Känsla av otillräcklighet
 • Sjuknärvaro på jobbet
 • Sömnbesvär - Svårt att somna eller sova hela natten


Vi arbetar nära arbetsplats och arbetsgivare med förebyggande och rehabiliterande åtgärder.

Alla insatser utförs av leg. psykolog


Arbetsförmågebedömning


Bedömning av arbetsförmåga kan användas för att hjälpa medarbetare och arbetsgivare att bedöma behov av sjukskrivning, planera återgång i arbete och anpassa arbetsbelastning  under rehabilitering.

Vi arbetar med vetenskapligt utprovade metoder för att bedöma arbetsförmåga vid stress, utmattning, ångest och depression.