Kurser


Kurser och föreläsningar

som ger effekt

för medarbetare, chefer och specialister

Kvalitetssäkring av utbildningarna:

Vi vill leverera utbildningar som ger resultat i kundens verksamhet. Vi sätter oss in i kundens behov och utformar kurserna med innehåll och pedagogik som vi tror ger önskad effekt. Vi förmedlar det vi har goda kunskaper om och utvecklar metoder och framförande löpande.

För att säkerställa kvalitén låter vi alltid våra deltagare utvärdera kurserna. Den sista frågan tycker vi är viktigast: Om deltagarna känner att de kommer att ha nytta av kunskaperna i sitt arbete. Vi vill alltid leverera bra och nyttiga utbildningar!

Nedan utvärderingen från en av våra senaste kurser. Blå stjärna markerar genomsnittet av samtliga deltagares skattning.

 

Vår drivkraft:


  • Att hjälpa individer och verksamheter att växa
  • Att leverera effektiva metoder för utveckling och problemlösning
  • Att arbeta i nära samarbete med våra kunder


 

 

 

 

 Våra föreläsningar och kurser är ofta skräddarsydda för att fylla ett behov av kunskapspåfyllning. Ibland är syftet med utbildningen att förebygga eller lösa ett problem av något slag genom att ge kunskaper och verktyg för att underlätta för förändring i önskad riktning. För att påskynda måluppfyllelsen i verksamheten.

 

Våra chefsprogram är framtagna för att ge chefer på olika nivåer effektiva verktyg som de behöver för att fungera i sin roll. Nya chefer behöver  grundläggande kunskaper om chefskap och ledarskap för att hantera personal och verksamhet och för att kunna följa lagar och regler. Mer erfarna chefer kan ha nytta av att träna sin förmåga att visualisera mål, kommunicera effektivare eller hantera de krav som makt och ansvar innebär.

Vi kan skräddarsy chefsprogram som fyller era specifika behov av kunskaper, verktyg och förmågor. Vi kan leverera våra program på ert företag med era ledningsgrupper eller chefsgrupper.

Populära föreläsningar
STRESSPREVENTION OCH STRESSHANTERING

Verktyg för att förebygga och hantera stress i arbetslivet


ATT HANDSKAS MED FÖRÄNDRINGAR

Med bibehållen hälsa, motivation och energi även efter att förändringen är genomförd!


HANTERA OLIKHETER

Att ta tillvara olikheter i arbetsgruppen och göra dem till en tillgång i samarbetet.


KONFLIKTHANTERING

Varför är det så svårt att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt, och hur kan vi göra det lättare på vår arbetsplats?


ATT MÖTA MÄNNISKOR I KRIS

Hur kan vi möta och hjälpa människor i kris. Vad hjälper oss att må så bra det går under krisbearbetning