Kurser


Kurser och föreläsningar

som ger effekt

för medarbetare, chefer och specialisterVåra föreläsningar och kurser är ofta skräddarsydda för att fylla ett behov av kunskapspåfyllning. Ibland är syftet med utbildningen att förebygga eller lösa ett problem av något slag genom att ge kunskaper och verktyg för att underlätta för förändring i önskad riktning. 

 

Våra chefsprogram är framtagna för att ge chefer på olika nivåer effektiva verktyg som de behöver för att fungera i sin roll. Vi kan skräddarsy chefsprogram som fyller era specifika behov av kunskaper, verktyg och förmågor. Vi kan leverera våra program digitalt eller på ert företag med era ledningsgrupper eller chefsgrupper.NYHET: Vi är godkänd av AFA som leverantör av utbildningar inom arbetsmiljöområdet


Grudén Utveckling är godkänd leverantör av arbetsmiljöutbildningar som är stödberättigade via AFA försäkring. Arbetsgivare inom privata sektorn kan genom AFA ansöka om bidrag för arbetsmiljöutbildningar för chefer och arbetsmiljö- och skyddsombud. Villkor för stödet finns på AFAs hemsida. https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/


Exempel på utbildningar vi erbjuder är:


  • Att utveckla friskfaktorer i arbetslivet
  • Chefens arbetsmiljöansvar
  • Hälsofrämjande ledarskap
  • Hälsosamt förändringsarbete
  • Att utveckla organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Förebygga och hantera svåra arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
  • Krisprevention och krishantering

Kvalitetssäkring av utbildningarna:

Vi vill leverera utbildningar som ger resultat i kundens verksamhet. Vi sätter oss in i kundens behov och utformar kurserna med innehåll och pedagogik som vi vet ger önskad effekt. Vi förmedlar det vi har goda kunskaper om och utvecklar metoder och genomförande löpande.

För att säkerställa kvalitén låter vi alltid våra deltagare utvärdera kurserna. Den sista frågan tycker vi är viktigast: Om deltagarna känner att de kommer att ha nytta av kunskaperna i sitt arbete. Vi vill alltid leverera bra och nyttiga utbildningar!

Nedan utvärderingen från en av våra senaste kurser. Blå stjärna markerar genomsnittet av samtliga deltagares skattning.