Chef och ledare


För ett hållbart chefs- och ledarskap 
 • Chefs- och ledarutveckling
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Chefshandledning/Coaching
 • Utveckling i förändringsledning
 • Utbildningar och föreläsningar i chefs- och ledarskap  Många av chefens största utmaningar är av psykologisk karaktär: Att påverka tankar, känslor och beteenden på individ-, grupp och organisationsnivå. Vi erbjuder utvecklingsinsatser och kvalificerat stöd till chefer och ledare för att de skall växa och trivas i sin roll. Syftet är högre måluppfyllelse, högre arbetstillfredställelse och ett hållbart och autentiskt  ledarskap!


  • Hållbart för chefen, ledaren och individen i ett livs- och arbetslivsperspektiv
  • Hållbart för arbetsgivaren, organisationen, arbetsplatsen och medarbetarna
  • Hållbart i ett föränderligt arbetsliv  Vi arbetar med evidensbaserade metoder


  • Personlig utveckling och ökad effektivitet i rollen som chef och ledare. 
  • Konsultation, handledning och problemlösning kring din roll som chef, dina kollegor, medarbetare eller arbetsplatsen. Enstaka samtal eller processinriktad handledning. Eller något däremellan.
  • Kompetensutveckling För dig som chef, din chefsgrupp eller ledningsgrupp  Vi är certifierade användare av Lead Forward 

  Ett ledarutvecklingsverktyg baserat på Full Range Leadership som är en ledarskapsmodell med starkt vetenskapligt stöd. Se mer på  www.leadforward.se


  Bra ledarskap och hållbara omorganisationer förebygger stress

  Bristande ledning och styrning och mängden organisationsförändringar är den mest framträdande orsaken till stressen i arbetslivet totalt sett. Det visar 2016 års rapport från Sveriges Företagshälsors Expertpanel.


  Grudén Utveckling erbjuder chefs- och ledarutveckling och stöd i förändringsarbete för chefer och ledningsgrupper. Fokus på höstens utbildningar är utveckling av ledning och styrning och hälsosamma organisationsförändringar.