Stress

Stressen hindrar oss att känna när vi behöver dra i bromsen!


HJÄRNANS NEDÄRVDA FUNKTIONER HINDRAR OSS ATT SE TECKNEN PÅ STRESS OCH ATT SLAPPNA AV! DÄRFÖR BEHÖVER VI OFTA KVALIFICERAT STÖD FÖR ATT FÅ KOLL PÅ LÄGET OCH FÖR ATT FÅ HJÄLP ATT HANTERA STRESSEN.


Tillräckligt hög stress gör att vi inte längre har tillgång till den del av hjärnan som är strategisk, tålmodig, medkännande, bra på problemlösning,  nyanserad, vidsynt och nyfiken. Istället styrs vårt beteende från primitivare delar av hjärnan, de som sköter kamp-flykt-instinkterna. När den här delen av hjärnan styr våra  beteenden blir vi  impulsiva, konkurrensinriktade, otåliga och tappar vår empatiska förmåga, och vi börjar  ofta agera utifrån ett svart-vitt synsätt . Vi kan börja tänka tankar som: "är de inte med mig är de emot mig", eller "nu eller aldrig".

När stressen blivit så hög att kamp-flykt-systemet kopplats in upplever kroppen att den befinner sig i stridsläge. I en stridssituation är det inte läge att känna efter hur vi mår: All energi och uppmärksamhet är  inriktad på att kämpa eller fly, och förändringar i vår varseblivning gör att vi  upptäcker nya faror hela tiden, vilket ytterligare fyller på stressnivåerna i kroppen.

Vår förmåga att känna efter och svara adekvat på kroppens signaler blir alltså sämre när vi blir stressade. Detta är en viktig, nedärvd överlevnadsfunktion som ökar vår förmåga att överleva situtationer där vi behöver slåss eller fly.

Tyvärr bidrar samma funktion till att vi tappar vår förmåga att  uppmärksamma behov av att vila, tänka lugnande tankar eller att prioritera förnuftigt.  Det är inget vi styr över själva, utan är en biologisk funktion.

Vi arbetar med stressprevention  för hela arbetsplatsen


Att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet är ytterst aktuellt och oerhört viktigt ur flera perspektiv. Att förebygga stressrelaterad ohälsa är en mycket god investering, både för den enskilda individen, för arbetsgruppen, verksamheten och för arbetsgivaren.


Psykisk ohälsa är fortfarande den största sjukskrivningsorsaken i Sverige. Och den tenderar att öka. Det finns ofta en stresskomponent bakom psykisk ohälsa. Hög och långvarig stress kan orsaka både sömnstörningar, ångest, depression och utmattning.

Rehabiliteringstiderna för dem som blir sjuka kan bli långa, och med stort mänskligt och ekonomiskt lidande som konsekvens. Att arbeta med stressprevention blir allt viktigare.


Kraven på produktivitet och kvalitet har ökat i arbetslivet de senaste decennierna och teknikutvecklingen går i rasande fart. Vi har också ett oändligt antal valmöjligheter som vi skall hantera varje dag. Att vi reagerar med stress på vår tillvaro är inte konstigt.

Med effektiva verktyg för stresshantering kan man förebygga ohälsa och öka arbetstillfredställelsen. De arbetsgivare som arbetar aktivt med stressprevention ökar sina möjligheter att behålla kompetens och produktivitet.


Ett extra stort värde har stressprevention i samband med omorganisationer och andra extra påfrestningar i arbetsmiljön. Bra verktyg för stresshantering kan vara en framgångsfaktor i förändringsarbetet eftersom själva förändringen i sig ofta skapar stress.


Vi  föreläser om stress och stresshantering och ger konkreta råd om beteendeförändringar i vardagen som kan minska stress och öka effektivitet för både enskilda individer och hela arbetsgruppen. Våra koncept består av moduler från två timmar upp till en heldag beroende på era behov och önskemål. Det gör att stressprevention kan erbjudas som en del av APT eller som en personalutvecklingsinsats. Eller båda delarna.


Våra metoder bygger på modern psykologisk forskning och är effektiva för att hantera stress på arbetsplatser. Våra verktyg är anpassade till  arbetslivets förutsättningar och begränsningar.


Vi  har även  föreläsningar speciellt anpassade för chefer  med fokus på hälsosam förändringsledning och stressprevention.

Har du eller någon du känner problem med stress?


Goda kunskaper om stress och stresshantering är en av de viktigaste kompetenserna i arbetslivet och privatlivet idag.

 

 

Sömnproblem, spänningar och värk, matsmältnings-problem, hjärtklappning, återkommande infektioner, allergier och eksem...

Alla dessa symtom kan bero på stress. Och det finns många, många fler.

Stress påverkar både kroppsliga och psykiska funktioner. Stress påverkar vårt sociala beteende, vårt minne och vår förmåga att tolka omvärlden på ett adekvat och funktionellt sätt.

När stressen når en kritisk nivå kan det vara svårt att komma tillrätta med den utan professionell hjälp.

 

Om man märker att kroppsliga eller psykiska funktioner förändrats och att den egna hälsan eller funktionsförmågan blivit försämrad bör man alltid söka läkare för att utesluta att förändringarna beror på någon behandlingsbar medicinsk åkomma.


Psykisk ohälsa är idag den enskilt största orsaken till sjukskrivning i Sverige. Stress är en vanlig orsak till psykisk ohälsa.

 

Ju mer vi lär oss om stress, desto tidigare känner vi igen signalerna på den typ av stress som orsakar ohälsa. Och vi kan förebygga kostsamma och långvariga processer med rehabilitering, produktions- och kompetensbortfall. Ju mer vi vet om stresshantering, desto lättare att genomföra de förändringar som behövs för att må så bra det går.