Om oss


Grudén Utveckling AB erbjuder utvecklingsinsatser inom arbetslivets psykologi till arbetsgivare och medarbetare.
Sedan 2003 har jag arbetat på heltid med arbetslivets psykologi och sambanden mellan arbetsorganisation, ledarskap, prestation och hälsa. Min egen drivkraft i arbetet är att se individer, grupper och verksamheter växa. Att bidra till produktivitet och hälsa i arbetslivet med psykolgisk kunskap och effektiva metoder är oerhört berikande!


Jag startade Grudén Utveckling AB 2011. Då hade jag arbetat i nästan 20 år som psykolog och haft enskild firma något år.


Under hela min yrkesverksamma tid har jag arbetat parallellt med individer, grupper, chefs-, verksamhets-  och organisationsutveckling. De olika perspektiven har hela tiden berikat varandra, och gör det fortfarande.

Jag har varit anställd inom landsting, kommun, statligt och privat. För att främja produktivitet och hälsa har jag arbetat med att stötta organisationer med arbetslivsprocessen, från rekrytering och arbetsorganisation via rehabilitering till omställning och med förändringsledning, krisstöd, verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, grupputveckling och chefsutveckling.


En av mina specialitéer har blivit stressprevention och stresshantering i arbetslivet. Jag har arbetat på individnivå, gruppnivå, chefs- och organisationsnivå med både strategiska och operativa insatser inom området.


Jag har också arbetat länge med utredning och behandling av stressrelaterade besvär. Många arbetsgivare anlitar mig för stöd till medarbetare för att förebygga eller åtgärda stressrelaterad ohälsa.


Ett annat område som ligger mig varmt om hjärtat är arbetsmiljö. Jag är godkänd av AFA försäkring som utbildare inom ett flertal arbetsmiljöområden med tonvikt vid SAM och OSA. Titta in på sidan om arbetsmiljöutbildningar för mer information. 


Upprepade omorganisationer och bristen på ledning och styrning uppfattas som de största orsakerna till stress i arbetslivet idag. I syfte att öka kunskaperna för hur man kan förbättra produktivitet och hälsa på arbetplatserna har jag satt ihop några kurser med de chefsverktyg som jag sett gör störst skillnad. Under kurs-fliken finns inbjudningar till de utbildningar som jag ser störst behov av i arbetslivet just nu. Välkomna!