Karriärcoaching


Vilket blir ditt nästa steg i karriären?


Vi hjälper dig att blicka framåt och få ut det mesta av dina kunskaper och erfarenheter.


Karriärplan

Målbildsträning

Balans i livet

Övervinna hinderVilka är dina starkaste sidor?

Utforska dig själv och öka din självkännedom.

Vi arbetar med ett flertal psykometriska test och coachingmetoder för ökad självkännedom och en inspirerande handlingsplan för nästa steg i livet.


Kompetensanalys

Beteende och drivkrafter

Livskompass

Coaching


Hur ser din plan B ut?

Har du tänkt på vad du skall göra om arbetsvilkoren eller arbetsmarknaden drastiskt skulle förändras?

Hos oss får du hjälp med att göra en omställningsplan för dig själv och dina medarbetare. Då är du beredd utifall arbetsmarknaden ändras.


Karriärvägledning

Genomförandeplan


En bra plan motverkar krisreaktioner om det värsta skulle hända, och låter oss behålla styrfart och styrförmåga i livet!