Gävle KommunGrudén Utveckling är avtalad leverantör av psykologtjänster

Avtalet heter 29824 och gäller 2022-2024


Vill du ha avropa insatser gör du det lättast med en beställning via Agresso. Det går också bra att fylla i dina uppgifter i kontaktformuläret nedan eller skicka ett mail direkt till min e-postadress. Jag återkopplar omgående till den e-postadress du har lämnat så att vi kan boka en tid då vi kan formulera uppdragets mål och omfattning samt planera insats. Du är också välkommen att kontakta mig direkt  om du vill rådgöra eller ha mer information.

 

Rehabilitering/samtalsstöd

Utredning och behandling av arbetsrelaterade besvär. Stöd vid återgång i arbete efter sjukskrivning.

Krisstöd

Krisinterventioner till individer, grupper eller arbetsplatser. Möjlighet till första insats inom 24 timmar

 

Handledning

Individuellt eller i grupp.

Genomförs med inriktning som fyller det aktuella behovet av handledning vilket kan vara känslomässig avlastning, personlig utveckling, problemlösning, kompetensutveckling, grupputveckling eller en kombination av dessa.

 

Grupputveckling:

 

Främjande insatser för grupper:

Insatser som främjar måltydlighet, rolltydlighet, effektivitet och förbättrar samarbete

Genomförs i form av handledning, workshops och föreläsningar/utbildningar

 

Förebyggande insatser för grupper

Insatser som syftar till att rusta gruppens förmåga att hantera förändringar, påfrestningar och krav samt för att stärka kommunikation och relationer

Genomförs i form av handledning, föreläsningar eller workshops

 

Problemlösande insatser för grupper

Insatser som syftar till att öka samarbetsförmåga och produktivitet efter tex konflikter, kränkningar eller andra påfrestningar. 

Genomförs i nära samarbete med chef och/eller HR.

 

Konsultation till chefer

Insatser som syftar till ökad förmåga att leda individer, grupper/team och verksamhet

Genomförs individuellt eller i grupp till chefer på samtliga organisatoriska nivåer

 

 

Inom ramen för avtalet kan vi även erbjuda


Främjande insatser för individer:

Insatser som främjar hälsa och förmågan att hantera arbetets krav.

Genomförs i form av samtal, enskilt eller i grupp eller som föreläsningar och workshops

 

Förebyggande insatser för individer:

Insatser som syftar till att stärka individens förmåga att hantera arbetets krav, tex konflikter, hög arbetsbelastning, förändringar och relationer

Genomförs i form av handledning individuellt eller i gruppDu som är arbetsgivare kan ansöka om ersättning för förebyggande insatser och psykologsamtal via AFA försäkring.

För mer information kontakta din HR-organisation