Företagsanpassad utbildning

Hög tid att boka nu! Företagsanpassad utbildning för era chefer och ledningsgrupper.

 

”Stressprevention och stresshantering för chefer”

 

Att arbeta proaktivt med stressprevention innan arbetsförhållanden leder till ohälsa hos individer innebär många fördelar för arbetsgivaren. Det ökar produktiviteten, lönsamheten och kundnöjdheten, och gör att man i högre utsträckning får behålla personal och kompetens. Det kan även stärka arbetsgivarvarumärket så att det blir lättare att rekrytera personal. Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att arbetsbelastningen inte leder till ohälsa hos medarbetarna. Därför behöver chefer känna till tidiga signaler på stress och veta hur de skall hantera dessa signaler.

Vår kurs ger chefer på alla nivåer de kunskaper som behövs för att arbetsgivaren skall leva upp till kraven på kunskaper om att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning enligt Afs 2015:4 §6.1 . Kursen ger konkreta och användbara metoder för att arbeta stressförebyggande och stresshanterande på arbetsplatsen. Metoderna är vetenskapligt underbyggda och väl beprövade.

 

Ur innehållet:

•Stress – Grundläggande kunskaper om stress och hur den påverkar oss i arbetslivet.

•Att arbeta förebyggande med organisatoriska faktorer – chefens verktyg

•Att arbeta förebyggande med medarbetare och arbetsgrupper – Tidiga signaler och åtgärder

•Att hantera stress på arbetsplatsen vid tex kriser, hög arbetsbelastning och förändringar

 

Kursledare är Kerstin Grudén, legitimerad psykolog och organisationskonsult. Kerstin har lång erfarenhet av utbildningar i stressprevention och stresshantering för chefer. I bifogad fil nedan kan du ta del av utvärderingarna från en tidigare kurs med Kerstin som kursledare.

 

 

Uppskattad tidsåtgång 7-8 timmar

Plats: Utbildningen kan levereras i era lokaler i Gävle med omnejd, eller via Teams eller Zoom

Paketpris vid max 20 deltagare 18000 exkl. moms + ev restidsersättning

För mer information och bokning kontakta Kerstin Grudén på 070-6981480 eller kerstin@grudenutveckling.se

 

 

Läs vad andra tyckte om kursen

 
 
 
 
 
 

Du kan anmäla intresse för kursen via formuläret: